Föreningens bildande

På initiativ av Berit och Lars Ölmedal startades 1954 biblioteksverksamhet på Rörö. Tio år senare, med Berit Ölmedal som eldsjäl startades “Hembygdsprojektet”, som resulterade i en historiebok om levnadsförhållanden på ön i...

Bygdeboa-vårt museum

Hembygdsföreningen har ett eget museum i parken, Gamla och Nya Bygdeboa. Här kan man se gamla föremål från gångna tiders fiske och hushåll och även gamla foton.  Till en början hade vi...