Om föreningen

På initiativ av Berit och Lars Ölmedal startades 1954 biblioteksverksamhet på Rörö.

Tio år senare, med Berit Ölmedal som eldsjäl startades “Hembygdsprojektet”, som resulterade i en historiebok om levnadsförhållanden på ön i gamla tider och som följdes upp av de andra öarna i kommunen med var sin motsvarande bok. Nu var man inne på hembygdsområdet, “Gräv där du står”, som var en populär slogan i tiden. Man skrev en dialektbok, “Kattöga och Eregusse”, kartlade alla Rörös invånare sedan sent 1600 – tal. Man gjorde en husinventering med respektive fastighetshistorik. Och man bytte följdriktigt namn till nuvarande Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening.

Än i dag ansvarar vi för att biblioteket kan hållas öppet ytterligare en dag i veckan.
Föreningens mål är att bevara och utveckla vår hembygds särart t.ex. genom att försöka vårda naturen, levandegöra vårt historiska arv och befrämja förståelse och gemenskap mellan människor på våra öar och i vårt landskap. Detta gör vi bl.a. genom att samla foton och gamla föremål och annat dokumentärt material, ordnar föreläsningar i historiska och aktuella ämnen, naturvandringar, byavandringar, kortare och längre utflykter med båt eller buss samt inbjuda till enklare fester.