Om föreningen

På initiativ av Berit och Lars Ölmedal startades 1954 biblioteksverksamhet på Rörö. Tio år senare, med Berit Ölmedal som eldsjäl startades “Hembygdsprojektet”, som resulterade i en historiebok om levnadsförhållanden på ön i...